האיגוד הישראלי לראומטולוגיה
אתר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה
The Israeli Society of Rheumatology


יקיר האיגוד

אות יקיר האיגוד מוענק  לרופא חבר האיגוד כהוקרה על פעילות ותרומה משמעותית לקידום הראומטולוגיה במדינת ישראל

מקבלי אות יקיר האיגוד:
פרופ' שאול סוקניק
פרופ' אלן רובינוב
דר ישראל מכטיי
פרופ' מרדכי פרס
פרופ' מיכאל ירון
פרופ' מנחם נהיר