סיכום ישיבת EURORIT 2009 | european rheumatologists in training

קופנהגן, 10.6.09.

יו"ר EURORIT ד"ר Francesca Bandinelli

נכחו נציגים מקרואטיה, פינלנד, יוון, איטליה, רוסיה, דנמרק, איטליה וישראל.

הנושאים שעלו-

 1. בשלב זה גויסו חברים ב EURORIT מכל מדינות אירופה למעט שוויץ
 2. הבסיס לפעילות EURORIT הינו רשימת דיוור עדכנית של מתמחים בראומטולוגיה באירופה. בשלב זה רשומים 250 מתמחים.
 3. כל נציג ירכז את כתובות ה email העדכניות של המתמחים במדינה שלו ויעביר אותם ליו"רEURORIT.
 4. בשנה הקרובה ננסה לחדש את הפעילות באתר EURORIT ולעדכן בו את מטרות האיגוד ורשימת המתמחים- http://www.eurorits.org/index.html
 5. יש להביא למודעות את הקורסים למתמחים ומומחים צעירים אשר מאורגנים ע"י EULARבראשם הקורס ל postgraduate אשר זכה לביקורות מצוינות בשנים האחרונות ויערך השנה בTorre del Greco, Naples, Italy ב-28.9.09 עד ה-2.10.09. לציין כי קיימות 30 מלגות לרישום לקורס (eur 550/650) שיחולקו לחלק מהנרשמים אשר יציגו  דיווחי מקרים בקורס. פרטים נוספים ורשימת קורסים מעודכנת ניתן לקבל באתר http://www.eular.org/index.cfm?
  framePage=/ course_Postgraduate_Course.cfm
 6. בכנסי EULAR קיים מושב המוקדש למתמחים. השנה הוקדשו הרצאות ל"מדידת פעילות מחלה", "השתתפות במחקרים קליניים", "באיזה הדמיה לבחור" ו "גישה לאבחנה ע"י גנטיקה וסמנים ביולוגיים".   נושאים שהוצאו לשנה הבאה כללו: ראומטולוגית ילדים, הריון וראומטולוגיה (השפעת מחלות ותרופות), לימוד בדיקה פיזיקאלית, הזרקה למפרקים (על דגמי בובות) וכיצד לקרוא מאמר.
 7. ד"ר בנדינלי הציגה סקר שנערך בקורסים של EULAR, בו השתתפו 100 מתמחים מאירופה. הנקודות שעלו מהסקר:
  • יותר מחצי מהמתמחים דיווחו כי השתתפו במושב המיוחד למתמחים בכנסי EULAR
  • הרב דרשו שיפור של מושב זה והרחבתו
  • קיימת שביעות רצון מהקורס המקוון של EULAR ורב המתמחים חשבו שבהמשך יש לכלול אותו כחלק מהקוריקולום והדרישות לרישיון עבודה אירופאי בראומטולוגיה.
  • 41% מהמתמחים אינם שבעי רצון מהלימוד של ראומטולוגיה בארצם.
  • כמעט כל המתמחים השיבו כי היו מעוניינים למסגרת חינוך אירופאית משותפת בראומטולוגיה.
 8. בשנה הבאה ד"ר Francisca Sivera מספרד תחליף את ד"ר בנדינלי כיו"ר EURORIT