סיכום ישיבת EULAR 2009

Standing Committee on Education and Training  | ESCET שנערכה בכנס 2009 EULAR – קופנהגן, 12.6.09.

 1. הוצגו פעילויות ESCET מהשנה האחרונה ותוכניות לעתיד.
 2. Postgraduate Course – זוכה להצלחה מרובה. השנה הוגדלה מכסת המלגות כך שכל משתתף שלישי יקבל מלגה (ראה סעיף 5 בסיכום ישיבת EURORIT).
 3. EULAR On-line Course on Rheumatic Diseases – הקורס הראשון החל ב2007 והסתיים באפריל 2009. השתתפו 125 ראומטולוגים ורובם עברו את המבחן הסופי. הקורסים השלישי והרביעי נמשכים כעת ובספטמבר 2009 יחל הקורס הרביעי. מחיר הקורס 400 euro ובמדינות בהן ההכנסה נמוכה – 150 euro.
 4. EULAR Compendium on Rheumatic Diseases- ספר המתבסס על הקורס המקוון ובו 50 פרקים יצא לאור בימים אילו וניתן לקנותו באתרhttp://ard.bmj.com/misc/eularcompendium.dtl  תמורת 192 ליש"ט.
 5. תקליטור הדרכה ולימוד- ב-2007 הוקם כח משימה לבניית ערכת שלושה תקליטורים (DVD) להדרכה ולימוד בנושאים:
  • אנמנזה ובדיקה פיזיקאלית
  • אנטומיה וסמייולוגיה
  • בדיקת המפרקים

  התקליטור הראשון בטרילוגיה יראה אור בספטמבר 2009.

 6. מלגות- קיימות כעת מלגות לכל הקורסים של EULAR ובשנה הקרובה שוקלים אף להעלות את כמות המלגות.
 7. EULAR Educational Officer- תפקיד חדש אותו ימלא יו"ר הפורש של ESCET – ד"ר Hans Bijlsma ויאפשר פעילות רציפה יותר הנדרשת לאור הרחבת הפעילות של ESCET בייחוד בתחום הקורס המקוון.
 8. מאגר מידע של תמונות מקוונות – יישום הרעיון מתעכב עקב בעיות טכניות משפטיות.
 9. יו"ר חדש ל ESCET – ד"ר Maurizio Cutolo יחליף את היו"ר הפורש Hans Bijlsma החל מישיבה זו.