חברי הועד

ועד נבחר 2017

יו"ר – פרופ' מחמוד אבו שקרה
מזכירה – דר דפנה פארן
גזברית – פרופ' מרב לידר

חברים:
פרופ' אורי אלקיים
ד"ר דורון רימר
ד"ר יולנדה בראון
ד"ר יעקב אבלין
פרופ' ליאורה הראל